CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Công tác chuận bị họp triển khai mục tiêu mới

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẬP ĐOÀN THIÊN LONG sẽ tổ chức sát hạch hằng quý, kiểm tra năng lực chuyên môn để không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.“ Uy Tín, Chất Lượng, An Toàn” đó là phương châm định hướng phát triển của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Hotline: 0972 779 779 - (0274) 247 9999

Hoạt động